Ooit waren er in het land overal speciale kantoren van de Belastingdienst waar iedereen die moeite had met het invullen van aangiften liefdevol werd geholpen. Dat was ver vóór de tijd waarin de overheidsdienst structureel discrimineerde en mensen met een laag inkomen – via een zelflerend algoritme – extra controleerde op fraude.

De overheid geloofde toen nog wel in de goedheid van de burger. Iedereen kan een keer een foutje maken, was de gedachte. Belastingaangiften en toeslagenberekeningen zijn complexe zaken. Zeker voor de meest kwetsbare burgers. Dus werden zij een handje geholpen op het belastingkantoor. Door mensen van vlees en bloed die zélf situaties mochten inschatten.

Maar met de komst van VVD’er Mark Rutte als premier werden burgers geacht zelfredzaam te zijn. Iedereen kan zich invechten, was de nieuwe overheidsnorm. Wie toch nog hulp nodig heeft, moet voortaan eerst aankloppen bij vrienden en familie. Samen met de PvdA werd hier een naam voor bedacht: de...