Het is een dijk van een cliché, maar dat moet dan maar even: de moderne wereld zou niet bestaan zonder computerchips. Zonder computerchips geen telefoons, natuurlijk, geen computers, duh, geen satellieten, slimme koelkasten, auto’s en alle andere zaken waar sinds de uitvinding van de chip in de jaren vijftig een toepassing voor is gevonden.

Minder cliché: de wereld is gevormd door computerchips.

Want: zonder chips ook geen geavanceerd wapentuig. Het lot van naties hangt af van hun toegang tot de meest vooruitstrevende computerchips, schrijft historicus Chris Miller in zijn bestseller Chip Wars. De absolute rekenkracht bepaalt hun macht. Voorbeeld: de militaire dominantie van de Verenigde Staten wordt bepaald door hun vermogen om de meest geavanceerde hardware in hun militaire gereedschapskist te stoppen.

En dus is geopolitiek eigenlijk chippolitiek.

Na het lezen van Millers boek Chip Wars snap je des te beter dat het eindeloze getouwtrek rond ASML – met als voorlopig...