Marjan Slob, Filosoof en columnist

‘In feite is een algoritme een stappenplan: hoe kom je van a naar b. Het is een neergeslagen vorm van kennis, die zo sneller, beter en gemakkelijker gedeeld en toegepast kan worden. Dat is alleen maar een goede ontwikkeling.

Toch is niet elk algoritme in principe goed. Dat is het pas als het doel helder en onomstreden is, én als de gebruikers bekend zijn met dat doel.

Elk algoritme gaat impliciet uit van vooronderstellingen over wat goed en wenselijk is in een samenleving. Over die waarden moet een open gesprek gevoerd zijn. Als aan die voorwaarden is voldaan, dan zijn algoritmen heerlijk. Saaie en tijdvretende processen kunnen dan onwillekeurig worden en naar de achtergrond verdwijnen. Denk aan stappen- of calorietellers, die maken het leven alleen maar makkelijker. Zo houd je meer tijd over voor andere dingen.’

Micha Wertheim, Cabaretier

‘Een algoritme dat ons dagelijks confronteert met dat wat we niet begrijpen, niet beheersen en niet...