Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!
 

Deze woorden, geschreven door Emma Lazarus, staan op het Vrijheidsbeeld. Lady Liberty verwelkomt de migranten. Lazarus beschreef ze: de daklozen, de onderdrukten, de armen, de slachtoffers van conflicten.

Net als het standbeeld zijn de woorden iconisch: een uitdrukking van een ideaal waaraan Amerika lang niet altijd heeft beantwoord, maar dat tot op de dag van vandaag een inspiratie is voor de droom van een beter Amerika.

Geen grap

Hoe Ken Cuccinelli, de interim-directeur van de Amerikaanse immigratiedienst, het in zijn hoofd haalde is onbekend. Maar hij presteerde het om Lazarus’ beroemde woorden te herschrijven. Het gedicht zou moeten luiden, zei Cuccinelli in een interview: ‘Give me your tired and your poor, who can stand on their own two feet and who will not become a...