Tijdens een campagnebijeenkomst noemde Thierry Baudet het Neurenberg-tribunaal ‘illegitiem’. Hij bedoelde het niet verkeerd, natuurlijk – grijns, knipoog of een andere tic uit het arsenaal van de wufte cynicus – en Baudet is ook slechts de spreekpop die de kelderfantasieën van de gevestigde orde moet verwezenlijken.

FvD trok in maart 2019 vooral oudere mannen uit de steden in het westen, en kijk ook naar het geld achter de partij: keurige mannen (van een topadvocaat en een invloedrijke ondernemer tot een ex-bankier) met wijdvertakte netwerken binnen de bestuurlijke en financiële macht van Nederland. Een voorhoede die haar idee van integriteit en leiderschap vaker beperkt tot het kader van de wet: als het mag, dan kan het. Niet verwonderlijk dat over deze Neurenberg-opmerking sussende geluiden klonken: ‘Nou ja, strikt genomen…’, ‘Vanuit juridisch oogpunt…’

discussiëren over legitimiteit

Prima: laten we dan eens kijken naar die Nederlandse voorhoede, achter...