De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer zijn helaas het zoveelste voorbeeld van de groeiende tekortkomingen in onze democratie. Serieuze media waren bevangen door BBB-koorts, zoals ze dat vier jaar geleden waren door FvD. Beide episodes lijken met elkaar gemeen te hebben dat deze partijen maximale politieke zendtijd weten te bemachtigen met een vrijwel inhoudsloos politiek programma.

Mediahypes zijn niets nieuws. Maar de moderne media zijn een onwaarschijnlijk efficiënte technologie gebleken in het genereren van hypes en hetzes. Het internet werd aanvankelijk nog beschouwd als een onuitputtelijke bron van onafhankelijke informatie die zou zorgen voor een sterkere controle op de zittende politieke macht. Daar is nu weinig meer van over door de opkomst van sociale-mediaplatforms, eerst Facebook en Twitter en later Instagram en TikTok. Democratie en politieke journalistiek worden door de moderne media ondermijnd. En daar zit een dwingende economische logica...