Partnerblog
De VN partnerblog is de branded content van Vrij Nederland. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Vrij Nederland
Partnerblog

Hoe speelt Nederland in op het tekort aan Data Scientists?

De roep vanuit het bedrijfsleven om deskundige Data Scientists is al jaren hoorbaar. Recent onderzoek door de Nationale Denktank voorspelt een tekort van 8.000 Data Scientists in 2018. Die schatting is waarschijnlijk nog aan de voorzichtige kant. Maar nieuwkomer The Analytics Academy heeft een strijdplan klaar.

Internationale topspeler

Nederland staat nu nog internationaal op de kaart als topspeler op het gebied van Data Science. Typisch Nederlandse bedrijven als Booking.com, Coolblue en TomTom doen al jaren hun voordeel met het analyseren van grote hoeveelheden data.

Of kijk naar een jong, startend bedrijf zoals Scyfer. Zij analyseren foto’s met behulp van deep learning. Op die manier kunnen gebruikers snel vaststellen of zij op een foto – zoals een MRI-scan – abnormaliteiten zien.

Op de genoemde voorbeelden kunnen we als land trots zijn. Toch staat deze toppositie onder druk vanwege het nijpende tekort aan Data Scientists. Nu al zien we dat de Nederlandse bedrijven die vooroplopen op het gebied van big data worden gedwongen om expertise uit het buitenland te halen. Bovendien zien we dat analytics-activiteiten zich verplaatsen naar het buitenland; een trend die zeker doorzet als we het tekort niet aanpakken.

Oorzaken van het tekort

Om tot een oplossing te komen, moet we eerst naar de oorzaken kijken. Dat zijn er meerdere:

  1. Data Science is geen vak op de middelbare school, waardoor jongeren de discipline niet meenemen in hun studiekeuze.
  2. We beschikken over veel te weinig docenten die een opleiding in Data Science kunnen verzorgen.
  3. We kennen nog maar weinig universitaire opleidingen in Data Science. De opleidingen die er wel zijn, zijn doorgaans nogal ‘monodisciplinair’. Zo leren econometristen om met gestructureerde data om te gaan, maar niet met natuurlijke taal of beelden. En bedrijfskundigen leren iets over de bedrijfskundige toepassingen, maar niet over de technieken.
The Analytics Academy

Het mag duidelijk zijn: Nederland heeft behoefte aan een grootschalige omscholing van hoogopgeleiden. En dat is nu precies wat The Analytics Academy mogelijk maakt. Deze opleiding is een initatief van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Data Science en ORTEC. The Analytics Academy is dus gebaseerd op een brede samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven.

De genoemde partijen bieden een totaalpakket aan opleidingsprogramma’s gericht op bestuurders, managers/projectleiders en hands-on specialisten. Als het echter aan de initiatiefnemers ligt, neemt The Analytics Academy ook het voortouw in de omscholing van hoogopgeleiden bèta’s.

Voorwaarde voor het omscholen is dat de deelnemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Denk hierbij aan skills zoals het kunnen verzamelen en opschonen van data, het organiseren van de opslag van data en het bouwen van modellen – voor gestructureerde data zoals getallen en ongestructureerde data zoals natuurlijke taal en beelden. Maar ook soft skills, want Data Science blijft teamwerk.

Om te voorkomen dat bedrijven Nederland de rug toekeren door een gebrek aan Data Scientists, is (om)scholing noodzakelijk. Met het soort initiatieven als The Analytics Academy zorgen we ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven slim gebruik van data kan maken. Zodat we in staat zijn om onze concurrentiepositie te behouden en misschien zelfs wel te verbeteren.

Prof. dr. Marc Salomon is voorzitter van de Amsterdam Business School en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 

Word abonnee vanaf € 6,99 Sluit je aan