Wie gaat er voor ons zorgen?
Europa stevent af op een zorgcrisis. De World Health Organization schat dat er in 2030 een wereldwijd tekort zal zijn van vijftienmiljoen gezondheidswerkers, omdat de gezondheidszorgsystemen niet zijn voorbereid op de demografische verschuivingen. Een vijfde van de inwoners van de EU is momenteel ouder dan 65 jaar. Gemiddeld leven deze mensen dan nog twintig jaar, waarvan de helft wordt doorgebracht in slechte gezondheid. We leven langer, maar zijn ook langer hulpbehoevend. In Europa neemt het aantal mensen dat in de zorg werkt bovendien structureel af, en Covid heeft dat proces versnelt. Hoe gaan Europese landen om met deze naderende crisis?

De komende maanden kijkt Vrij Nederland hoe er in ons land en in andere landen wordt gewerkt om dit dreigende zorginfarct het hoofd te bieden. Wat kan de overheid doen om de bevolking langer gezond te houden? Hoe kunnen oudere mensen langer thuis blijven wonen? Hoe kan in korte tijd meer zorgpersoneel worden...