Blendle heeft dit verhaal voor je ingesproken.

Ook ‘gidsland Nederland’, zoals politici ons staatje graag plegen te noemen, kan weleens een gids gebruiken. In dat geval kijken we graag naar het noorden, naar Scandinavië, dat zich op de kaart heeft weten te zetten als gidsgebied — deels terecht en deels als marketingstrategie, dikwijls gestoeld op vervlogen successen zoals die van een inmiddels steeds verder uitgeklede welvaartsstaat, een ooit zo tolerant migratiebeleid, een neutraliteitspolitiek die een groot inbeeldingsvermogen vergt.

Nu de Nederlandse regering eindelijk overstag is wat betreft een vrouwenquotum, laat ze zich, als dat zo uitkomt tenminste, gidsen door de Noorse noorderburen: de trotse uitvinders van zo’n quotum.

In Noorwegen raakte het idee van een vrouwenquotum eind jaren negentig in zwang. In 2003 werd het beleidsvoorstel aangenomen. Wat heeft het quotum sinds de vroege jaren 2000 in Noorwegen teweeggebracht?

Nog steeds ver te zoeken

In 1999 opperde...