Alle aandacht ging afgelopen week naar het illusie-akkoord van de formerende partijen. ‘Wij slaan een nieuwe weg in,’ zo staat er te lezen op de eerste pagina.

Goed idee, want een andere richting is hard nodig. In diezelfde week lieten de statistieken namelijk zien dat het Nederlandse economische model begint te kraken. Zo kromp de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. We zitten in een opeenvolging van kwakkelkwartalen, eens te meer het bewijs dat aanhoudende economische groei de komende jaren een illusie is. Vergrijzing, stagnerende productiviteitsgroei en hogere energiekosten zorgen ervoor dat het Nederlandse verdienmodel onder druk staat. In een groei-afhankelijk economisch systeem is dat een probleem.

Een andere publicatie van het CBS onderstreepte het failliet van het Nederlandse economische model ook nog maar eens. ‘Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties,’ zo kopte het CBS. Niet geheel verrassend komt het CBS tot de conclusie dat de...