Er stond een lege stoel aan de tafel. Beter gezegd, één zetel was niet ingenomen. Het leek of geen van de aanwezigen bij de vergadering zich gerechtigd voelde er op te gaan zitten. We zaten aan een grote tafel in de historische Friese stad Bolsward, in een monumentaal gebouw dat inmiddels is verbouwd, van stadhuis tot museum. De lege zetel was de burgemeestersstoel. Bolsward heeft geen burgemeester meer. De stad is opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân, qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland, met 89 steden, dorpen en buurtschappen.

We schrijven 2016, de aanloop naar een culturele manifestatie in Friesland. Het gespreksonderwerp was een groot project dat stoelde op het idee dat burgers meer moesten worden betrokken bij artistieke keuzes: voor een kunstenaar, een fontein en een locatie in de historische binnenstad. Over het project is nog een aardige documentaire gemaakt voor de nationale televisie. De notabelen van de stad – vertegenwoordigers van...