Kies hier een andere podcast-app om mee te luisteren.

We leven niet in een internet-maatschappij, we leven in een communicatie-maatschappij. Al die digitale uitvindingen zijn met elkaar verbonden en staan de hele dag te communiceren. De hoeveelheid data die de informatie over de wereld uitmaakt is een fractie van de hoeveelheid data die het rondpompen van die informatie behelst.

Piek Vossen is hoogleraar Computationele Technologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en probeert wijzer te worden over dat communiceren: hoe kunnen we zorgen dat we de informatie óver de wereld herkennen en niet laten verdrinken in de communicatie? Kunnen we patronen herkennen? Hoe kunnen we een digitaal systeem op begrijpelijke wijze begrijpen, maar ook zorgen dat het ons écht begrijpt?

Hoe zorg je dat de robot begrijpt wat jij wel en wat je niet begrijpt? De ene keer betekent de uitroep ‘Ik ga dood’ iets anders dan de andere keer. En de ene kun je de naam van de broer van je schoonmoeder...