Kentekens als indicator gebruiken geldt volgens een rechterlijke uitspraak als indirecte discriminatie, en daarmee een schending van Artikel 1 van de Grondwet. Jair Schalkwijk, jurist bij Controle Alt Delete, een organisatie tegen etnisch profileren. ‘Het kabinet heeft hier ruimte voor geschapen door het verbod op etnisch profileren dat de rechter vorig jaar uitsprak, te nauw te interpreteren. De overheid moet burgers beschermen tegen discriminatie en dat doet ze niet.’

Op 14 februari 2024 is het precies een jaar geleden dat het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat de Koninklijke Marechaussee etniciteit niet langer mag gebruiken bij de beslissing iemand al dan niet te controleren. De zaak was aangespannen door Controle Alt Delete, Amnesty, antidiscriminatiebureau RADAR en door jurist Mpanzu Bamenga, die de zaak aanhangig maakte nadat hij zelf in 2018 op vliegveld Eindhoven etnisch was geprofileerd.

Het gerechtshof vernietigde de uitspraak van de lagere rechtbank, die eerder...