Afgelopen juni werd in Hongarije een wet ingevoerd die verbiedt om lhbti+-content te promoten aan jongeren onder de 18 jaar in mediaproducties, advertenties en op scholen. Een grove mensenrechtenschending naar Russisch model, maar zeker niet de eerste stap achteruit voor de Centraal-Europese EU-lidstaat.

In de elf jaar dat de nationalistische Fidesz-partij aan de macht is, hebben Hongaren hun democratie en rechtsstaat beetje bij beetje zien afbrokkelen. Zo is negentig procent van de media in handen van de regering, is de grondwet aangepast zonder inspraak van de oppositie en werd de Central European University uit het land verdreven. Ook adoptierechten voor lhbti+-koppels, erkenning van transgender en intersekse personen en een inclusieve interpretatie van het begrip ‘ouders’ zijn onder het bewind van Viktor Orbán wettelijk onmogelijk gemaakt.

Hongarije is — zoals de meeste landen van het voormalig Oostblok — een overwegend conservatief land, maar dat is niet de drijvende...