Liever luisteren dan lezen? Hans Poel heeft het verhaal voor je ingesproken.

Het eerste deel van deze serie betoogde dat het kapitalisme een prachtige droom is, die een illusie is gebleken. Sinds de jaren tachtig is ruim baan gegeven aan de vrije markt. Als er één periode zou moeten zijn geweest waarin de economische en productiviteitsgroei hadden moeten toenemen, dan waren dat de afgelopen vier decennia. Maar de inkomens- en productiviteitsgroei zijn in die tijd juist gedaald, in de hele westerse wereld.

Tegelijkertijd zijn de uitwassen van het kapitalisme, zoals groeiende inkomensongelijkheid en opwarming van de aarde, steeds duidelijker geworden. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

De onzichtbare hand is een mythe

Joseph Stiglitz (Nobelprijs economie 2001) voert zijn hele leven al een kruistocht tegen de heiligverklaring van de markt. Onvermoeibaar legt hij uit dat de vruchten van de vrije markt uitsluitend en alleen kunnen worden geplukt als aan een aantal strikte condities is...