Een van mijn eerste stukken als commentator economie rond 2011 had als kop ‘Waar blijft nou die beloofde inflatie?’. Ik ageerde daarin tegen hedendaagse navolgers van de rechtse econoom Milton Friedman, de zogenaamde ‘monetaristen’. In die tijd van eurocrisis waarin staatsschulden opliepen waarna de Europese Centrale Bank (ECB) die schulden ook nog eens ging opkopen, beweerden die namelijk dat er een torenhoge inflatie zat aan te komen.

Eigenlijk beweren die mensen, meestal economen van rechtse snit, nooit anders. Overal en altijd zien ze wel een reden om ervoor te pleiten dat de rente omhoog moet, dat overheden moeten bezuinigen, dat we de lonen moeten matigen en, in het algemeen, dat markten vrijelijk hun werk moeten doen – ook als dat verwoestende gevolgen heeft voor gezinnen en bedrijven. Ze zien de economie als een soort natuurproces waar je niet aan moet tornen.

Niet ingrijpen dus, behalve wanneer het de belangen van renteniers en werkgevers betreft. Die moeten te...