Sterke verhalen

Dit is een van de twaalf sterke verhalen uit een speciale VN-uitgave, getiteld (geloof het of niet) ‘Sterke verhalen’. Meer sterke verhalen van onder anderen Minka Nijhuis, Arnon Grunberg en Daan Heerma van Voss lees je hier.

Een vriend van ons, Cirkel, meldde een half jaar geleden dat hij was gestorven. Je zag verder niks aan hem, maar hij wist het zeker: ik ben dood. Wij, zijn vrienden, probeerden hem die illusie uit het hoofd te praten, maar toen dat niet lukte, dachten we: nou, dan niet. Want wat maakte het uit? Hij ging gewoon elke dag naar zijn werk, at, dronk, sliep én werd weer wakker.

Maar voor hem was het problematisch. Zijn geest, zo meende hij, kon zich niet losmaken van zijn lichaam, waardoor dat lichaam zich maar bleef voortbewegen met een vrijgevochten (zijn woord) geest erin. Dat zat hem dwars, maar het lag niet in zijn aard er kwaad over te worden.

Binnen onze vriendengroep, Cirkel meegeteld zeven man sterk, was hij altijd de stille geweest. Zo...