In november 2008 veilde het Duitse veilinghuis Ketterer een brief van Thomas Mann uit 1944 gericht aan Peter Flamm, pseudoniem van Erich Mosse, een in vergetelheid geraakte Duitse schrijver die sinds 1934 in Amerika woonde en daar als psychiater bekend werd. Tomas Mann verbleef zelf in 1944 in Californië. Hij excuseert zich dat hij lange tijd niets van zich heeft laten horen over het manuscript dat Flamm hem heeft gestuurd. Hij was serieus ziek geweest. Maar nu het hem weer beter ging, haastte hij zich hem te laten weten hoeveel genoegen het hem had gedaan de roman te lezen. Hij vond hem ‘voortreffelijk geschreven, warm, ontroerend, innemend’. Het geschetste tijdsbeeld vond hij ‘opwindend en opstandig, zoals het alleen maar vanuit een hartstochtelijke innerlijke ervaring kan worden verteld.’

De brief verwisselde voor 1680 euro van eigenaar.

Thomas Mann had het goed gezien, maar de vergetelheid van Peter Flamm (Berlijn, 1891 – New York, 1963) werd er toen niet mee...