Robbert VeRmue, Hoofdredacteur van National Geographic

‘Ik vind trots een lastig begrip, zeker als het een collectief karakter krijgt: dat “we” als groep, of als volk, ergens trots op zouden moeten zijn. De prestaties van een voetbalelftal, onze nationale geschiedenis.

De groeiende behoefte aan trots komt denk ik voort uit de zoektocht van mensen naar betekenis, in een samenleving waarin oude sociale verbanden geleidelijk wegslijten. In welke nieuwe groep herkennen we onszelf en vinden we geborgenheid en respect (terug)? Hoe meer we ons buitengesloten, miskend of verongelijkt voelen, hoe groter de hang naar trots die die gevoelens moet maskeren. Het zijn deze uitingen van onmacht die leiden tot uitsluiting van andere groepen.

Ook op het niveau van staten zie je dat terug. Poetin die met zijn agressie de gekrenkte Russische trots probeert te herstellen. Of Trump met zijn Make America Great Again. Beiden doen een nostalgische oproep aan “hun” mensen, die zich vervolgens...