Ook te beluisteren.

Kan klimaatverandering nog worden ingeperkt, of is het daarvoor al te laat? Dat was de vraag die ik in augustus 2016 in dit blad probeerde te beantwoorden. Het gehalte koolstofdioxide in de atmosfeer bedroeg op dat moment 403 ppm. Vandaag de dag bedraagt dat 416 ppm. Zonder industriële revolutie zouden we op 280 ppm hebben gezeten.

Ik had de hoop noch de pretentie op ja of nee uit te komen. In de eerste plaats vroeg ik mij af wat er, achter de sluier van het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering), nu werkelijk door klimaatwetenschappers gedacht wordt. Het IPCC is een politiek orgaan. Nooit zal het de boodschap doen uitgaan dat we maar beter kunnen stoppen met alle inspanningen om verdere opwarming tegen te gaan, aangezien we toch binnen enkele generaties met z’n allen het loodje zullen leggen.

Nooit zal het IPCC zeggen dat rijke kustgebieden hun geld beter in dijken en kunstmatige eilanden kunnen steken dan in het terugdringen...