Deze analyse is ook te beluisteren.

Het kabinet-Rutte IV is halverwege de rit gevallen over het migratiedossier.

Het trad in december 2021 aan in de laatste fase van de coronapandemie. De formatie duurde eindeloos en het vertrouwen was broos. De verwachtingen waren niet hoog gespannen. Het kabinet had al eerder kunnen vallen over de parlementaire enquêtes voor de gaswinning, de toeslagen en het coronabeleid. Maar tegen die lage verwachtingen heeft Rutte IV nog lang doorgeregeerd. Daar kwam op 7 juli een einde aan.

Het is daarom tijd voor de eindafrekening. Wat al werd voorzien, is bewaarheid geworden: het economisch beleid van Rutte IV is een kostbaar misbaksel geworden.

Rutte IV trad aan met een ongekend pakket van 75 miljard euro aan uitgavenverhogingen, vooral via de fondsen voor klimaat en stikstof. Dat was al te veel voor de hoogconjunctuur waarin Nederland toen verkeerde. Maar toen de energiecrisis kwam, werd dat beleid ten onrechte niet bijgestuurd. Het kabinet gaf...