Dit verhaal is met dank aan Blendle ook te beluisteren.

Als er één type mens is dat vaak negatief wordt gezien, dan is het wel de consumerende mens. Die steekt schril af bij de burger-mens. Hoe vaak wordt niet verzucht dat het gedrag van de gemiddelde consument zo afwijkt van zijn idealen als burger? De mens lijkt te zijn geëvolueerd van jager-verzamelaar tot ‘koopjesjager’.

Wanneer is de notie van de ‘prijsbewuste consument’ ontstaan en leidend geworden binnen ‘de markt’?

Het ligt voor de hand om te wijzen naar de jaren tachtig, waarin het neoliberalisme opkwam. Dat leidde ertoe dat overheden en publieke instellingen burgers steeds meer gingen beschouwen als klanten en hen ook zo gingen behandelen. Dat verklaart waarom het consumentisme in het algemeen aan zijn opmars begon, maar is geen antwoord op de vraag hoe het idee is ontstaan dat voedselconsumenten ‘prijsbewuste consumenten’ zijn die onverschillig staan tegenover andere waarden, zoals transparantie,...