Zin in een ommetje? Na dit verhaal heb je er ruim 3.800 stappen op zitten.

Ik ben een en al inconsistentie. Ik bekritiseer het systeem, maar tegelijkertijd maak ik gretig gebruik van de schadelijke producten ervan. Vroeger wilde ik multimiljonair worden met beurshandel, inmiddels werk ik aan een boek over alternatieven voor het kapitalisme. Het is alsof ik moedwillig de grenzen van de tegenstrijdigheid opzoek. Logisch dat mensen me daarop wijzen als ik kritische vragen stel over het dominante economische systeem. En elke keer weer die worsteling met mijn eigen inconsistentie.

Ik zal niet de enige zijn. Elke dag horen we hoe hard we de planeet verneuken. Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, vervuiling. Ongelijkheid, ontbossing, overbevissing, moderne slavernij. Dan rijst bij veel mensen met een geweten al snel de vraag: wat kan ik zelf doen?

En dus verzuipen we in artikelen, podcasts en boeken die daar antwoord op geven – een mens heeft immers handelingsperspectief nodig....