Klimaatverandering bedreigt ons voortbestaan, dus is de speelruimte niet onbeperkt. Alweer vijf jaar geleden viel het vonnis in de Klimaatzaak, dat een ondergrens stelde aan beleidsvrijheid. Daar hoorde een getal bij: 25 procent emissiereductie, te realiseren tussen 1990 en 2020.

Goeddeels door een wonderlijk toeval gaan we dat doel waarschijnlijk halen. Goed nieuws voor het klimaat? Dat hangt vooral af van beleidskeuzes in de komende jaren, als we ons uit de coronarecessie omhoog investeren – groen dan wel grijs.

De gemiddelde Nederlandse CO2-uitstoot ligt nog gewoon rond 160 miljoen ton per jaar. Precies het niveau van 1990.

Vooralsnog heeft Nederland eigenlijk precies niets bereikt. Want als je door je wimpers kijkt – en zo moet je er vanuit klimaatperspectief naar kijken – ligt de gemiddelde Nederlandse CO2-uitstoot de afgelopen jaren nog gewoon rond 160 miljoen ton per jaar. Precies het niveau van 1990. Gek he? Nul reductie dus!

Dat is wat telt voor het klimaat: niet een...