Omdat veel Letten ontevreden zijn over de EU verkondigen diverse partijen dat ze in Brussel het Letse belang voorop zullen stellen. Maar ze pleiten niet voor ‘minder Europa’, boze Letten willen juist méér. Zo willen ze bijvoorbeeld afdwingen dat alle Europese landen 2 procent van hun budget aan defensie uitgeven. Letland, met een grote Russische minderheid, voelt zich direct door het buurland bedreigd en wil (militaire) steun.

Zulke partijen willen ook méér samenwerking op het gebied van immigratie, en dan in het bijzonder dat de Europese buitengrens gezamenlijk wordt bewaakt – en betaald. Tot voor kort kende Letland weinig immigratie, tot Belarus het mogelijk maakte dat mensen uit de hele wereld vanuit daar konden proberen de Europese grens over te steken. Letland was daar niet op toegerust; Letten met een anti-immigratiestandpunt voelen zich door de EU in de steek gelaten.