‘Hoe heet het met een moeilijk woord als je iets op volgorde van de tijd zet?’ vraagt juf Mariëlle Smulders.

Het blijft stil in groep 8 van de katholieke basisschool De Regenboog in Schijndel. Dan toch een aarzelende vinger: ‘Misschien chronologisch?’

‘Juist, chronologisch! Onthouden jullie dat?’ zegt Mariëlle Smulders tegen groep 8 terwijl ze met haar vinger tegen haar slaap tikt. Daarna leest ze met welluidende stem een tekst voor over de Tweede Wereldoorlog. De tekst is gelardeerd met een tijdlijn waarop het verloop van de Tweede Wereldoorlog staat aangegeven. Uitleg en data staan er in blokjes tekst omheen.

Vervolgens bespreekt Mariëlle de tekst. Ze stelt vragen, en de kinderen doen actief mee. Ze legt ook een link met operatie Market Garden, die in het zuiden van het land groots is herdacht. Sommige kinderen knikken van herkenning.

Daarna moeten de leerlingen in groepjes aan de hand van de tijdlijn zien uit te vogelen wat het begin, het midden en het eind van de...