In Den Haag is 69 procent van de ‘coronaboetes’ uitgeschreven in buurten waar de meerderheid van de bewoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft, zo blijkt uit een analyse van de ongeveer tienduizend boetes die de politie in heel Nederland heeft uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels in de eerste drie maanden van de coronacrisis, dus tussen maart en eind mei 2020. Dit terwijl maar 31 procent van alle Hagenaren in zo’n buurt of wijk woont. In de stad als geheel maken bewoners met een niet-westerse migratie-achtergrond eveneens maar ongeveer een derde van de bevolking uit. De analyse is uitgevoerd in samenwerking met Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die etnisch profileren en disproportioneel politieoptreden bestrijdt.

De cijfers werden door Vrij Nederland opgevraagd met een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. In het ontvangen bestand stonden alle boetes inclusief de locaties, tot op straatniveau. Gekeken is naar de vier grote...