Dit verhaal is ook te beluisteren met dank aan Blendle.

Groep acht is het spannendste jaar van de basisschool, niet alleen voor kinderen maar ook voor hun ouders. Voordat leerlingen aan de middelbare school beginnen, maken ze de eindtoets en krijgen ze van hun leraar een advies mee over op welk niveau hij of zij die middelbare school het beste zou kunnen gaan volgen. Het advies is tweeledig: vanuit de leerkracht en de eindtoets.

Alleen komen het schooladvies en het toetsadvies niet altijd overeen. Wanneer het schooladvies lager is dan het toetsadvies, is er sprake van onderadvisering. Het omgekeerde wordt overadvisering genoemd. Als oorzaken van deze verschillen worden vaak het inkomen en opleidingsniveau van de ouders van leerlingen en migratieachtergrond genoemd. Maar opvallend is dat de mate van onderadvisering ook regionaal verschilt.

Plek van de school

Sinds 2014 bepaalt de Wet Eindtoetsing PO dat niet de eindtoets, maar de inschatting van de school het zwaarst weegt bij...