Ze zijn bescheiden of juist groots en meeslepend. Ze zijn lijvig, in een boek gebonden of op slechts een paar velletjes geschreven. Ze komen gevraagd en ongevraagd. Ze maken tongen los tijdens een pompeuze persconferentie of doen stilletjes per mail hun intrede. Ze verdwijnen zo snel als ze kwamen of echoën jaren na als tegelwijsheden door de wandelgangen op het Binnenhof.

Adviezen, Nederland polderland kan niet zonder ze. Ze zijn er op alle terreinen in alle soorten en maten. Ze zijn geliefd of worden juist gehaat. Ze krijgen soms even de schuld als er problemen zijn. Iedereen in de politiek bestelt ze gretig om gelijk te krijgen, om tijd te rekken of om zich achter te verschuilen.

Zo biedt het onderzoeksrapport Niet alles kan van de commissie-Remkes een lange rug om achter te schuilen als politici vervelende maatregelen in het massieve stikstofdossier nemen. De maximumsnelheid verlagen was een van de vele niet-leuke adviezen die het rapport opsomde. Dat automobilisten straks met...