1. Zie Nederland als meer dan een verzameling individuele rechten

Er bestaat een spanning tussen universele vormen van gemeenschapszin enerzijds en nationale symbolen en tradities anderzijds. Bijna 85 procent van de Nederlanders heeft affiniteit met zowel burgerlijke vrijheden als met symbolen en tradities. En toch bestaat de neiging bij de kosmopolitische elite om de Nederlanders die symbolen en tradities benadrukken af te schilderen als benepen achterhaalde provinciaaltjes die in het verleden leven.

Andersom wordt Nederlanders die zich sterk identificeren met universele burgerlijke vrijheden verweten dat ze zich blijkbaar liever met de democratie en achtergestelde groepen in andere landen bemoeien dan met hun eigen land. Paradoxaal genoeg kan het een niet zonder het ander: zonder gemeenschapszin afgeleid van gedeelde symbolen en tradities (inclusief religieuze en historisch gewortelde tradities) kan een democratie niet bestaan.

Tegelijkertijd is een samenleving zonder ruimte voor...