Tussen de ondernemingen, kerken en een moskee in de vernieuwbouwde Bijlmer ligt de school die je als geestesouder van de brede brugklas kunt zien. Sinds de oprichting van Open Schoolgemeenschap Bijlmer, 53 jaar geleden, zitten leerlingen van alle niveaus de eerste paar jaar bij elkaar in de klas. Het was deze nadruk op ontmoeting die Maryse Knook vijf jaar geleden als directeur naar de school trok. En toch. Ze komt geregeld in de verleiding ermee te stoppen, de kinderen uit elkaar te halen en netjes in te delen op niveau. ‘Dat heeft niets te maken met het concept zelf. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n heterogene klas de meest leerzame omgeving is. Maar voor leerkrachten is het gewoon ontzettend zwaar: je staat op vijf niveaus les te geven en dat moet je maar net kunnen.’ Door het lerarentekort hoeft er maar één docent uit te vallen om de werkdruk te doen oplopen en dan slaat de twijfel toe. 

Dat de kansen in het onderwijs niet eerlijk zijn verdeeld, is een gegeven waar...