Het debat over Turkse Nederlanders lijkt alleen maar te polariseren, vooral na de rellen over het referendum. Het is hoog tijd voor een luider gematigd geluid.

Toen ik me in 2003 – het jaar dat Erdogan aan de macht kwam – in Istanboel vestigde als correspondent, ontmoette ik collega Erdal Balci. Erdal woonde toen al jaren in Turkije en schreef onder meer voor Trouw. Terwijl wij schreven over de ontwikkelingen in het land van onze (voor)ouders, zagen we Nederland veranderen. Na de publicatie van Paul Scheffers essay ‘Het multiculturele drama’ in 2000, de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Pim Fortuyn in 2002 veranderde het Nederlandse politieke klimaat en laaide het publieke debat over integratie en immigratie hoog op. Ik vond wat er gebeurde in mijn geboorteland uitermate interessant. Het imago van het tolerante Nederland stond ineens onder druk, het ideale beeld van een multiculturele samenleving was ontmaskerd en de stille onvrede wakker...