Dichteres Hanny Michaelis heeft in de oorlog een honderden pagina’s tellend dagboek bijgehouden. Het geeft een helder beeld van haar ontwikkeling en de manier waarop ze de oorlog onderging.

Het wordt soms te gek, maar de combinatie van allesbeheersende bakvisachtige verliefdheden en het dagelijkse scherpzinnige verslag van haar leven zorgt er wel voor dat Hanny Michaelis’ Lenteloos voorjaarOorlogsdagboek 1940-1941 uitermate leesbaar is. Het is negenhonderd pagina’s gezwind opgeschreven gepuber (ze is zeventien) en ras ontbottende intelligentie. Verliefdheid en scherpzinnigheid leiden bij Michaelis een leven los van elkaar, alsof ze niet bij één persoon horen. Maar ze maken haar scherpzinnigheid poreus en flexibel, en haar verliefdheden standvastig en gespierd.

Die verliefdheid op een klasgenoot (Eldert Willems) en haar leraar Nederlands (D.A.M. Binnendijk) is een obsessie met een dagelijkse choreografie van veelbetekenende blikken, gebaren, opvlammende gevoelens,...