Alsof alle plagen van Egypte samenkomen: zo ondergaat Frans Timmermans de tegenwoordige ‘kluwen van crises.’ Het spoorde hem aan om een pleidooi voor meer ‘broederschap’ in Europa te schrijven, om die plagen uit de wereld te helpen. Zonder hulp van Nico Dijkshoorn.

De Willy Alfredo van De wereld draait door, de rijmelaar Nico Dijkshoorn, probeerde in de uitzending van woensdag 9 december Frans Timmermans zijn masker af te rukken. In het gesprek met Matthijs van Nieuwkerk over Broederschap, zijn pleidooi voor meer eenheid in de Europese Unie, had Timmermans ook opgetogen verteld over het prachtige uitzicht op het Hollandse landschap tijdens de rit in de auto naar de uitzending. Dijkshoorn suggereerde dat een ijdele Timmermans achterin de dienstauto prinsheerlijk had zitten genieten van zijn bevoorrechte positie als vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De intense tevredenheid (‘dit heb ik toch maar weer gezegd’) waarmee Dijkshoorn doorgaans na afloop van zijn...