Haags Zomerrapport

Media-gezichten: Zijlstra (VVD), Van der Staaij (SGP) en Pechtold (D66). Maar leveren ze ook effectief Kamerwerk? Foto: Phil Nijhuis/HH

Het echte politieke spel wordt in de Tweede Kamer gespeeld, maar wie zijn precies de beste spelers? Vrij Nederland onderzocht het, in het Haagse Zomerrapport. Met de top-10, eervolle vermeldingen en de macht van de leiders.