Als je meer zin hebt om te luisteren, dan kan dat ook (met dank aan Blendle).

Het is Prinsjesdag 2021. Vol goede moed kondigt het kabinet aan om flink te gaan investeren in woningbouw. Maar liefst 1 miljard euro komt er vrij. Het klinkt in eerste instantie mooi, want hoeveel huizen kun je van dat bedrag wel niet bouwen?

Maar het valt tegen: slechts een tiende van de investering is gereserveerd voor zogenaamde aandachtsgroepen: dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, ouderen of studenten, kortom, zij die de helpende hand van de overheid het hardst kunnen gebruiken. Deze groepen worden op één hoop gegooid, waardoor er geen recht wordt gedaan aan hun onderlinge verschillen. Zo zijn sommige groepen meer gebaat bij de bouw van zelfstandige woningen, terwijl voor studenten juist kamers in een gedeeld huis nodig zijn.

Is het een uitzondering dat de belangen van kwetsbare groepen niet worden vertegenwoordigd in politiek beleid? Helaas niet.

Dit is een artikel...