De op 3 augustus overleden tekenaar, schilder, ontwerper en bedenker van het hondje ‘Rintje’ Sieb Posthuma (1960-2014) maakte altijd de indruk Hollands welvaren zelf te zijn. Voor de buitenwereld ging het hem zo te zien uitstekend, maar zelf zag hij ‘niet langer licht in zijn leven’. En dat voor een vertegenwoordiger van ‘de optimistische blik’.

De oma van Rintje, het hondje in de verhalen van Sieb Posthuma, is de oma der oma’s. Een opkrullend streepje aan de zijkant van haar snuit staat garant voor een altijd tevreden uitdrukking. Ze heeft ook een guitig brilletje, en als ze op haar twee achterpoten loopt krullen haar tenen ook tevreden naar boven. Haar sjaal wappert vrolijk achter haar aan, zoals op de tekening voor het verhaal waarin Rintje en oma door de herfstbladeren lopen (‘Heerlijk met je poten door de bladeren’, zegt oma’).

Dat verhaalgaat over het vallen van de bladeren, maar voor oma een gelegenheid om tezeggen dat zij net als de blaadjes ook wel...