Sander Heijne (41) wordt per 1 april 2024 de nieuwe hoofdredacteur van Vrij Nederland. De onderzoeksjournalist volgt Ward Wijndelts op, die besloten heeft zijn functie neer te leggen. Vrij Nederland staat tevens op het punt om als zelfstandige entiteit verder te gaan. In nauwe samenwerking met Pakhuis de Zwijger bouwt Vrij Nederland aan een onafhankelijk mediahuis dat zichzelf ten doel stelt te waken over de grenzen van de vrije samenleving.

‘Ik beschouw het als een grote eer om Vrij Nederland de komende periode te mogen leiden,’ zegt Heijne. ‘Juist in een tijd waarin onze democratische verworvenheden steeds verder onder druk staan, heeft Nederland behoefte aan een onafhankelijk progressief mediahuis dat zich verzet tegen de nieuwe status quo. Dit zijn de waarden waarop Vrij Nederland in 1940 is gebouwd en deze traditie gaan wij voortzetten.’

Als zelfstandige onderneming krijgt Vrij Nederland de ruimte om de vleugels uit te slaan. Vanzelfsprekend gaan we door met de uitgave van het maandblad. Hierin blijven we de wereld beschouwen en beschrijven zoals onze lezers dit van ons gewend zijn. Daarnaast gaan we investeren in een nieuw digitaal platform, om onze journalistiek nog beter over het voetlicht te brengen. Online gaan we vanaf het najaar meer artikelen, podcasts en video’s publiceren. In goed onderbouwde opinies en met een scherpe duiding van het nieuws zullen we doorlopend betekenis geven aan de snel veranderende wereld.

Daarnaast gaan we onze journalistiek verrijken met maandelijkse bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger (en elders in het land). Tijdens maandelijks meet-ups duiken we dieper in de materie van de nieuwe edities van Vrij Nederland door in gesprek te gaan met makers, lezers en geïnterviewden. Zo zijn we straks niet alleen de afzender van hoogwaardige journalistieke producties, maar creëren we ook een platform waar we als makers in gesprek zijn met onze lezers.

Achter de schermen treffen we momenteel al volop voorbereidingen om het vernieuwde Vrij Nederland te schetsen. Vanaf september zullen de eerste contouren zichtbaar worden. De komende maanden nemen we onze lezers graag mee in de stappen die wij zetten om Vrij Nederland nóg beter te maken.

Voor nu hechten wij er waarde aan om te benadrukken dat Vrij Nederland in de nieuwe situatie weer volledig eigendom wordt van Vrij Nederland. De Stichting WPG blijft rechtstreeks aandeelhouder van Vrij Nederland BV. De naam van de Stichting WPG wordt gewijzigd in de Stichting Vrij Nederland. Bij de afwezigheid van externe aandeelhouders zal 100 procent van inkomsten ten goede komen aan de journalistiek van Vrij Nederland.

‘In mijn boek Fantoomgroei beschrijf ik hoe we er allemaal baat bij zouden hebben wanneer het rendement van ondernemingen volledig ten goede komt aan de samenleving,’ zegt Heijne. ‘Dit is precies wat we met Vrij Nederland gaan doen.’

Tot slot spreekt Heijne zijn waardering uit voor de inzet en toewijding waarmee Ward Wijndelts en zijn team de lezers van Vrij Nederland de afgelopen jaren hebben gediend. ‘Onder moeilijke omstandigheden hebben ze het fundament gelegd waarop wij de komende jaren kunnen voortbouwen. Ik ben ze hier zeer erkentelijk voor.’

In deze speciale bonus-aflevering van podcast BV Nederland vertelt Sander uitgebreid over zijn motieven en plannen met Vrij Nederland. 

over sander heijne

Sander Heijne (1982) studeerde Europese Studies, Geschiedenis en Journalistiek & Media aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef eerder voor onder meer De Volkskrant, NRC, De Correspondent en Vrij Nederland. In 2018 verscheen zijn boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u, over dertig jaar marktwerking in de publieke sector. In 2020 verscheen zijn bestseller Fantoomgroei, waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Dit boek lag aan de basis van het televisieprogramma Scheefgroei in de polder van BNNVARA. Sander is wekelijks te beluisteren in podcast BV Nederland bij Podimo.