Er is moed voor nodig om een boek over Goethe toe te voegen aan de hele bibliotheek die al over hem is geschreven. Het lukte Rüdiger Safranski door juist alle secundaire literatuur te negeren en het te houden bij Goethe’s eigen werk, zijn duizenden brieven en zijn leven.

Dat het voor Goethe ooit de vraag is geweest of hij eigenlijk wel een schrijver was, of toch niet eerder een politicus en minister, is een absurd feit. Als er iemand een ‘Grossschriftsteller’ genoemd kan worden, dan Goethe. Er zijn complete bibliotheken gevuld met en over zijn werk. Toch was het in 1786 een reële vraag. Om er een antwoord op te krijgen vluchtte Goethe in dat jaar naar Italiё. Hij was op dat moment als ‘Geheimrat’ in dienst van hertog Karl August van Weimar. Hij vluchtte naar Italiё met in zijn bagage verschillende niet afgemaakte manuscripten, waaronder zijn Faust, zijn Tasso en Wilhelm Meister.

In Italiё onderging Goethe volgens Rüdiger Safranski, de schrijver van de nieuwe...