Steun onafhankelijke journalistiek en doneer

Ada van Randwijk – Ada van Randwijck glamourfoto die haar man bij zich droeg

Democratie kan niet zonder goede, onafhankelijke journalistiek. Om die noodzakelijke functie ook in Nederland te blijven vervullen, hebben HUMAN-hoofdredacteur Marc Josten, journalist Jeroen Smit en Vrij Nederland-hoofdredacteur Ward Wijndelts Stichting Henk en Ada van Randwijk opgericht. Dit fonds is vernoemd naar Henk van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland in de Tweede Wereldoorlog, en zijn vrouw Ada, spil in de verzetsgroep van Vrij Nederland. Het doel: onderzoeksjournalistiek financieren. Stichting Henk en Ada van Randwijk is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting (ANBI-status). Het Van Randwijkfonds verwelkomt kleine en grotere schenkingen, maar ook legaten en nalatenschappen.

Wil je doneren?

Je gift wordt besteed aan de meest urgente journalistiek denkbaar. We publiceren verhalen in Vrij Nederland, maar gaan ook samenwerkingen aan met andere partijen. Lees hier meer over doneren.

Ja, ik doneer

Wil je een aanvraag indienen?

Heb je geld nodig om een journalistiek project te verwezenlijken? Vergt je onderzoek meer tijd dan je je op basis van het honorarium kunt veroorloven? Doe dan een aanvraag voor financiële ondersteuning bij onze stichting. Het bestuur beoordeelt aanvragen zo spoedig mogelijk na binnenkomst en let daarbij op het maatschappelijk belang van het plan en op de kwaliteit van de journalist en de aanvraag. Je aanvraag (een korte inhoudelijke beschrijving en een beknopte financiële onderbouwing) kun je opsturen naar [email protected].

Wie waren Henk en Ada van Randwijk?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Henk en Ada Randwijk nauw betrokken bij Vrij Nederland: Henk als hoofdredacteur en zijn vrouw Ada als rechterhand in de verzetsgroep rond Vrij Nederland. Lees hier wie Henk en Ada van Randwijk waren.

Meer over Ada en het werk van haar en en haar echtgenoot tijdens de oorlog lees je in dit interview uit 2010: ‘Over dat liegen hebben we tijdens de oorlog nooit moeilijk gedaan’.

Openbaarmaking gegevens

Naam: Stichting Henk en Ada van Randwijk
RSIN: 857755821
Adres: Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam.
Postadres: Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam.
E-mail: [email protected]

Het bestuur:
Ward Wijndelts (voorzitter)
Marc Josten (secretaris)
Jeroen Smit (penningmeester)

Onze doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het verwezenlijken of steunen van journalistieke projecten waardoor de waakhondfunctie van de media wordt gewaarborgd.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door
– het verstrekken van leningen of het verrichten van donaties;
– het behartigen en bevorderen van financiële alsmede materiële belangen;
– het verkrijgen alsmede het beheren van goederen, waaronder mede begrepen registergoederen;
– het opstellen alsmede het (doen) uitvoeren van een beleidsplan waarin onder meer de werkzaamheden van onderhavige stichting worden beschreven, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van vermogen alsmede de besteding van vermogen.

Het beloningbeleid:
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Er zijn inmiddels verschillende donaties binnengekomen, maar nog geen aanvragen.

Balans en staat van financiële baten en lasten:
Het eerste boekjaar is nog niet afgesloten.

Stichting Henk en Ada van Randwijk – KvK-nummer: 69152799