Het goede nieuws van de afgelopen weken is dat de coronacurve is afgevlakt, terwijl de samenleving langzaam weer wordt geopend. Het slechte nieuws is dat de economie nooit eerder in vredestijd met zoveel donderend geraas is ingestort.

Er zijn de afgelopen maanden draconische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Allerlei sectoren in de economie zijn gesloten. Mensen werd dringend verzocht zoveel mogelijk binnen te blijven. Anderhalve meter afstand houden is in korte tijd de norm geworden in het dagelijks verkeer. Daarnaast heeft de overheid ongekende steunpakketten ingezet om bedrijfsfaillissementen en werkloosheid te voorkomen.

Deze economische terugval is groter dan na de Grote Depressie van 1929.

De ergste paniek is nu bezworen en het coronavirus lijkt onder controle, terwijl economie en samenleving weer geleidelijk opengaan. Maar zolang het virus rondwaart en opnieuw kan oplaaien, er geen vaccin beschikbaar is en de economie nog allerlei beperkingen...