Partnerblog
De VN partnerblog is de branded content van Vrij Nederland. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Vrij Nederland
Partnerblog

Slachtofferhulp gaat online nog meer slachtoffers helpen

Slachtofferhulp Nederland hielp het afgelopen jaar 25.000 slachtoffers meer dan in 2014, een stijging van 16 procent. Doordat mensen in de toekomst ook ondersteuning kunnen krijgen door te chatten, beeldbellen of via andere online kanalen contact kunnen leggen, verwacht de organisatie een verdere stijging van het aantal geholpen slachtoffers.

Zelf sprak voorzitter Harry Crielaars van de Raad van Bestuur het afgelopen jaar met een slachtoffer van seksueel geweld. ‘Het was voor haar lastig om tijdens werktijd contact te leggen voor ondersteuning, maar ’s avonds als haar kinderen op bed lagen wilde ze graag advies en ondersteuning van één van onze medewerkers. Wij willen als organisatie inspelen op deze behoefte. Daarom gaan we slachtoffers meer mogelijkheden tot digitale dienstverlening aanbieden,’ zegt Crielaars. ‘Natuurlijk blijft persoonlijk contact ook altijd mogelijk. Maar diegene die de voorkeur geeft aan digitale ondersteuning moet daar ook gebruik van kunnen maken. We verwachten hier bijvoorbeeld meer jongeren mee te kunnen bereiken.’

‘Mijn Slachtofferhulp Online’

Nu al trekt de website van Slachtofferhulp 350.000 unieke bezoekers per jaar. Die wordt eind dit jaar of begin volgend jaar uitgebreid met portaal ‘Mijn Slachtofferhulp Online’. Dat vormt één centrale plek met informatie die slachtoffers nodig hebben om inzicht te krijgen in het traject dat ze bij Slachtofferhulp Nederland doorlopen. Ook wordt er gewerkt aan een app, waarmee slachtoffers zelf hun stressniveau kunnen meten en zo kunnen testen of ze bijvoorbeeld psychische hulp of andere ondersteuning nodig hebben. De organisatie verwacht in 2019 dan 50 procent meer slachtoffers te kunnen ondersteunen. Eind 2017 kan die stijging al 30 procent bedragen.

Forse stijging

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen keer aangifte gedaan. Van 237.080 slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of vermissing kreeg Slachtofferhulp Nederland via de politie of henzelf de gegevens. Met 182.039 mensen wist de organisatie in contact te komen. Van hen hadden 113.407 (62%) slachtoffers voldoende aan eenmalig contact of advies en 68.632 (38%) behoefte aan vervolghulp. Met 55.041 slachtoffers lukte het na drie belpogingen of het sturen van een brief niet om contact te leggen. Ter vergelijking: in 2015 had Slachtofferhulp met 156.367 van de 220.562 aangemelde slachtoffers contact.

Die forse stijging druist in tegen de trend van dalende misdaadcijfers, die in Nederland zichtbaar is. Volgens Crielaars kon Slachtofferhulp Nederland meer slachtoffers helpen, door onze aanwezigheid op 10 ZSM-locaties, waar snelrecht wordt toegepast, de zogeheten ZSM-aanpak. ZSM staat voor het Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Slachtoffergericht mogelijk afhandelen van veelvoorkomende en eenvoudige misdrijven, zoals diefstal of uitgaansgeweld. Sinds 1 januari 2015 zit Slachtofferhulp Nederland op alle locaties waar ZSM wordt toegepast. ,’We zitten daar zeven dagen per week, twaalf uur per dag. Door die aanwezigheid hebben we heel wat slachtoffers extra kunnen helpen,’ stelt Crielaars.

Dat is terug te zien in de cijfers. In het afgelopen jaar zijn er 69.335 ZSM-slachtoffers actief benaderd. Een stijging van 143 procent ten opzichte van 2014, toen met 28.506 mensen contact werd gelegd. Ook steeg het aantal slachtoffers waarbij de schade geïnventariseerd is met bijna 300 procent naar 26.858 slachtoffers.

Niet alleen geld

Slachtofferhulp Nederland zit samen met het Openbaar Ministerie, politie, reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming om de tafel voor het versneld afdoen van zaken. Nadat de juridisch medewerkers van Slachtofferhulp Nederland contact hebben gehad met het slachtoffer adviseren zij de officier van justitie over een goede afdoening van de zaak. Bijvoorbeeld door de schade te vergoeden bij het slachtoffer, maar soms ook met een verzoek tot een excusesbrief, omdat het slachtoffer de verdachte nog tegen kan komen in de directe omgeving. Ook dat soort wensen van slachtoffers kunnen besproken worden. De officier van justitie neemt dit advies mee bij het afhandelen van de zaak. Crielaars: ‘Vaak denken mensen dat het alleen om geld gaat, maar wij proberen zaken ook op andere manieren afgedaan te krijgen.’

Word abonnee vanaf € 6,99 Sluit je aan