Partnerblog
Onze partners bepalen de inhoud van hun blogs zelf
Partnerblog

Veel Nederlandse zorg nog niet klaar voor grote veranderingen

Ziekenhuislaboratoria die deels overbodig worden door nieuwe apps voor zelfdiagnose. Thuiszorginstellingen die omvallen omdat kleinere aanbieders het met minder overhead doen. Ouderen en mensen met psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking, die in de wijk wonen en begeleid worden door mobiele teams. De Nederlandse zorg is nog lang niet klaar voor de grote veranderingen die komen.

‘Disruptive change’ worden deze veranderingen ook wel genoemd. ,,Veel instellingen zijn nog te weinig bezig met de vraag: wat betekent dit voor mij over vijf jaar? Ze zijn nog te veel bezig met de waan van de dag,” vinden directeur Micky Adriaansens en directeur zorg Dennis Christmas van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. ,,Toch krijgt iedere instelling hiermee te maken. Daarom willen we het thema ‘disruptive change’ op de agenda krijgen van de besturen. Daar staat het nu nog te weinig.”

Om hier meer aandacht voor te vragen en om zorgorganisaties duidelijk te maken hoe...

Word abonnee vanaf € 6,99 Sluit je aan