Het was SP-senator Tiny Kox die deze week tijdens het laatste debat over het nieuwe pensioenstelsel een bommetje gooide: de nieuwe wet zou eigenlijk een gekwalificeerde twee derde meerderheid in beide Kamers vereisen, omdat de wet ook betrekking heeft op de pensioenvoorziening van leden van de Tweede Kamer en politieke ambtsdragers zoals ministers. En volgens artikel 63 van de Grondwet is daar dus een twee derde meerderheid voor nodig. Maar die meerderheid is er niet: in de Tweede Kamer stemden in december 93 van de 150 leden in met de nieuwe wet. En in de Eerste Kamer zit die twee derde meerderheid er al helemaal niet in, nu de PvdA, GroenLinks en het CDA hun bedenkingen hebben laten varen.

Zo kwam de door de wol geverfde SP-senator – lid van de Eerste Kamer sinds 2003 en daarmee de nestor – op de valreep nog met een steekhoudend bezwaar, waar zelfs de onvermoeibare dossiervreter Pieter Omtzigt tijdens de behandeling in de Tweede Kamer overheen heeft gekeken.

een kiezeltje in de...