In een luisterbui? We hebben het verhaal ook ingesproken.

‘Het is echt heel groot,’ zegt Rick Hoeksema. ‘Het grootste natuurgebied van Nederland, qua oppervlakte de helft van alle Nederlandse natuur. En als de zee weg is, dan zijn er miljoenen vogels die daar gebruik van maken. Er is enorm veel wilde natuur in de Waddenzee.’

We staan aan de kust bij Moddergat, het noordelijkste puntje van Friesland. Achter ons ligt de dijk: acht meter hoog, vijftig meter breed, berekend op een stormvloed van eens in de vierduizend jaar. Voor ons ligt het grijsbruine wad. Je ziet Ameland en Schiermonnikoog liggen.

Vierentwintig jaar werkte Hoeksema bij Rijkswaterstaat, waarvan dertien jaar op en om de Waddenzee. Sinds dit jaar deelt hij bij IVN Natuureducatie zijn liefde voor het gebied met scholieren, toeristen en dagjesmensen. ‘Het maakt diepe indruk om op je gympen het slik in te zakken,’ zegt Hoeksema. ‘Om te weten dat je op de zeebodem loopt, en straks het water weer...