Aan de zin en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking wordt, vooral door partijen ter rechterzijde, vaak getwijfeld. Meestal reageert de sector defensief. Ze leggen uit hoe ingewikkeld de samenlevingen zijn waarin ze werkzaam zijn, dat er allerlei factoren meespelen, dat het om processen van lange adem gaat.

Maar zeer zelden klinkt er kritiek vanuit de sector zelf. Nu wel; van iemand die weet waarover ze praat omdat ze al twintig jaar directeur is van filantropische fondsen en in besturen van een aantal ontwikkelingsorganisaties zit. Sinds 2007 is Betteke de Gaay Fortman bovendien directeur van de Karuna Foundation, een organisatie die zich in Nepal inzet voor het voorkomen van handicaps bij kinderen en een beter leven voor kinderen die met een beperking leven.

‘Er zijn te veel dure tussenlagen voordat het geld bij de mensen voor wie het bedoeld is terecht komt.’

De organisatie is opgericht door een Nederlandse ondernemer die er jaarlijks bijna drie ton in steekt en...