Het is nog steeds de leidende definitie van duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De door de Verenigde Naties benoemde World Commission on Environment and Development legde het in 1987 vast in het rapport Our Common Future. Het werd bekend als het Brundtland-rapport, naar de voorzitter en toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland.

Vier jaar eerder, in 1983, had de commissie de uitdagende opdracht gekregen om te komen met oplossingen voor zowel de wereldwijde milieuproblemen als de economische uitdagingen en het armoedevraagstuk in de Derde Wereld. Het resultaat was een rapport waarin werd geconcludeerd dat economische groei voortaan gepaard moest gaan met milieubescherming en het verkleinen van sociale ongelijkheid. De commissie noemde dat duurzame ontwikkeling.

Vijf jaar later kreeg het rapport een vervolg met Rio 92,...