De lokale macht en de realiteit van de nieuwe Omgevingswet

een onderzoek door OC Spit
Shape Created with Sketch.

De Omgevingswet

In 2023 krijgt Nederland een Omgevingswet. Honderden regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening komen samen in de nieuwe wet, met als belangrijkste verandering dat gemeenten meer beslissingsbevoegdheid krijgen. De burger krijgt onder de noemer ‘participatie’ een belangrijke rol bij nieuwe bouwplannen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Onderzoekscollectief Spit gaat op zoek naar casussen waar burgers in zo’n participatietraject zijn terechtgekomen. Lees hier hun bevindingen.

‘Wordt er met één informatieavond en één inspraakmoment voldoende gedaan aan burgerparticipatie?’ (lees het hier)

Liever luisteren?

Over OC Spit

Spit is een coöperatie van ervaren freelance onderzoeksjournalisten. Geen groot kantoor, dure website en marketingbudgetten, maar een eenvoudig doch professioneel zolderkamer-model gericht op journalistiek grondwerk. Spit werkt daarbij samen met burgercollectieven, lokale journalisten en alle soorten media.