Richard Dawkins’ boek The Selfish Gene gaf veertig jaar geleden het startschot voor het neodarwinisme. Het is nog even controversieel als toen, laat filosoof Jos de Mul zien aan de hand van Dawkins’ grootse criticus: Denis Noble.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat Richard Dawkins’ boek The Selfish Gene – in het Nederlands verschenen als De zelfzuchtige genen. Over evolutie, agressie en eigenbelang – werd gepubliceerd. Van deze bijbel van het ‘orthodox neodarwinisme’ (Dawkins’ eigen woorden) gingen 1 miljoen exemplaren over de toonbank in meer dan 25 talen. Waarschijnlijk is er sinds Darwins On the Origin of Species (1859) geen ander biologieboek gepubliceerd dat zo’n enorme invloed heeft uitgeoefend op het mensbeeld van het grote publiek en op het wetenschappelijk onderzoek, niet alleen in de levenswetenschappen, maar ook in de sociale en de geesteswetenschappen. Het is een bijzonder radicaal boek dat met zijn briljant geformuleerde boodschap – dat...