‘Overdrijf je niet een beetje,’ zeggen mensen vaak als het gaat over de positie van de vrouw anno 2023. ‘Vrouwen hebben gelijke rechten, we leven niet meer in de 19de eeuw, ga eens in Pakistan kijken.’

Oké. Voor alle snoevers, voor alle mannen die lachen om mijn strijdlust over dit onderwerp, en de ‘stoere’ vrouwen die hen nog steeds echoën: laten we een gedachte-experiment doen. We krijgen de kans een nieuwe wereld te creëren, nu, in de 21ste eeuw. Een universum dat we opnieuw kunnen inrichten, waarin de traditionele man-vrouwverhoudingen niet bestaan en niemand gebonden is aan lichamelijke kenmerken. We noemen dit universum: internet. Google, Facebook, Wikipedia, Alibaba: de belangrijkste internetstructuren zijn allemaal zo rond de eeuwwisseling ontstaan. Binnen twintig jaar is daar een wereld gecreëerd die ons minstens een eeuw heeft teruggezet. Wat voorbeelden:

De gehele online infrastructuur is in handen van een paar mannen, die er merendeels oerconservatieve...